Què fem (serveis)

A TransMat Rocamora oferim els següents serveis:

Transport de mercaderies en general, servei de camió grua.

Venta de materials per a la construcció (ceràmica, formigó, bigues, ferreteria, àrids, ciments, etc…)

Altres serveis: Venda de estufes (pèl·let i llenya), sacs de pèl·lets i big bag de llenya. Pinsos per tot tipus d’animals i complements.