Transport de mercaderies

Transport de mercaderies en general, servei de camió grua.