Venda de materials de construcció

Venda de materials per a la construcció (ceràmica, formigó, bigues, ferreteria, àrids, ciments, etc…)